Tandvårdsstöd och tandvårdstaxa

Tandvårdsstödet

Norrtand är ansluten till Försäkringskassan och därmed har du som patient möjlighet att ta del av tandvårdsstödet.

Det statliga tandvårdsstödet är tänkt till tandvård som gör dig smärtfri och behandlar tand-och munsjukdomar. Önskar du en annan typ av behandling, t ex kosmetisk tandvård, ingår det inte i tandvårdsstödet.

Staten har för varje behandling lagt ett referenspris. Referenspriset är grunden för beräkningen av det statliga tandvårdsstödet = tandvårdsersättning.

Tandvårdsersättningen betalas direkt till din behandlande tandläkare/ tandhygienist och du behöver inte ligga ute med dessa pengar.

Du som patient betalar alltid direkt efter varje behandling din patientandel till kliniken.

Försäkringskassan tar del av utförda behandlingar genom att din klinik är uppkopplad mot Försäkringskassan.

Det statliga tandvårdsstödet består av 2 former:

  • Ett allmänt tandvårdsbidrag
  • Ett högkostnadsskydd

 

Allmänt tandvårdsbidrag

Du har ett tillgodohavande hos försäkringskassan i form av ett tandvårdsbidrag som varierar med åldern och du kan använda det hos valfri tandläkare eller tandhygienist.

-Mellan 23 – 29 år blir bidraget 600 SEK per år (1200 SEK under två år)

-Mellan 30 – 64 år är bidraget 300 SEK per år (600 SEK under två år)

–  Är du över 65 år blir bidraget 600 SEK per år (Här1200 SEK under två år)

Du har pengarna tillgodo den 1 juli varje år och du kan spara dem i högst 2 år.

Det är Försäkringskassan som förvaltar dessa pengar.

 

Högkostnadsskydd = tandvårdsersättning

Högkostnadsskyddet beräknas alltid per behandlingsperiod som gäller 1 år .

  • Upp till 3000 kronor av referenspriset får du, som har lämnat den kostnadsfria barntandvården, betalar själv. Du kan använda det allmänna tandvårdsbidraget som delbetalning.
  • För kostnader på 3001 – 15 000 SEK av referenspriset får du 50 % tandvårdsersättning.
  • För kostnader över 15 000 SEK av referenspriset får du 85% tandvårdsersättning.

 

Fri prissättning

Din tandläkare/ tandhygienist tillämpar fri prissättning.

Klinikens tandvårdstaxa kan därmed ligger över referenspriset beroende på t ex använda material, teknik, tidsmanagement mm.

Du har rätt att få ett kostnadsförslag framför varje behandling. Hur mycket du som patient betalar beror bland annat på hur långt du har kommit i högkostnadsskyddet och kan beräknas av din behandlare.

Vi hjälper dig gärna om du har frågor eller funderingar.

För fastsittande kronor och broar ges enligt lag 3 år garanti förutom patienten blivit informerad om att garanti inte kan lämnas.
För avtagbar tandersättning ges i regel 1 år garanti förutom för retentionsklamrar.
För proteslagningar lämnas ingen garanti.